Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planowana inwestycja obejmuje część terenu hurtowej giełdy spożywczej. Dawniej giełda była elementem większego założenia urbanistycznego związanego z realizacją i eksploatacją dużego, państwowego zakładu przemysłowego. W chwili obecnej teren jest podzielony na różnej wielkości działki i sprzedany różnym podmiotom. Pozostałością po starym układzie jest kolektor deszczowy fi 1200, który "tnie" te wszystkie tereny o różnym przeznaczeniu i różnej formie własności. Ułożony jest na głębokości ok. 1,5 m pod ziemią. W kilku miejscach przebiega pod istniejącymi budynkami. Do kolektora są podłączeni prawie wszyscy. Zostały uzyskane odpowiednie zgody od zarządcy kolektora, którym obecnie jest miejscowy zakład komunalny. Z koncepcji planu zagospodarowania wynika, że najlepszym miejscem do lokalizacji nowego obiektu jest właśnie obszar przez który biegnie ww. kolektor deszczowy. Budynek ma być lekką, szkieletową halą przeznaczoną na handel hurtowy.

Czy jest prawna możliwość zaprojektowania i postawienia budynku na kolektorze deszczowym?

Jeśli tak, to jakie warunki trzeba spełnić?

Które przepisy określają te warunki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?