Czy jest podstawa prawna żądania od inwestora uzgodnienia inwestycji ZRID z szefostwem sztabu wojskowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 28 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2022 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 3 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) - dalej u.z.r.i.d. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:... warunki wynikające z potrzeb obronności państwa.

Czy jest podstawa prawna żądania od inwestora (lub projektanta) uzgodnienia inwestycji ZRID z szefostwem sztabu wojskowego?

Co w przypadku, gdy inwestor wskazuje, że organ nie ma podstawy prawnej żądania uzgodnienia ze sztabem?

W zasadzie, zgodnie z art. 11d u.z.r.i.d. inwestor nie ma obowiązku załączać do wniosku uzgodnienia ze sztabem wojskowym.

Czy można pominąć w procedurze ZRID sprawy dot. obronności państwa, w przypadku gdy organ wie, że rozbudowa drogi nie ma żadnego znaczenia dla obronności państwa (droga lokalna)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX