Czy jest podstawa do zawieszenia postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o zwrocie dotacji, jeżeli osoba fizyczna, której decyzja ma dotyczyć informuje, że przebywa dwa miesiące na zwolnieniu lekarskim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest podstawa do zawieszenia postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o zwrocie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, jeżeli osoba fizyczna będąca organem prowadzącym niepubliczne przedszkole, której decyzja ma dotyczyć informuje, że przebywa dwa miesiące na zwolnieniu lekarskim? Wyznacza natomiast zastępcę dyrektora do prowadzenia spraw przedszkola, ale nie upoważnia tej osoby do prowadzenia innych spraw wynikających z obowiązków organu prowadzącego. Nie wyznacza także pełnomocnika.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access