Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z 14.12.2016 r.– Prawo oświatowe(Dz.U. z 2019r. poz.1148ze zm.) , za zgodą organu prowadzącego dyrektor może zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Mając na uwadze powyższe dyrektor zwrócił się z wnioskiem do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w roku szkolny 2020/2021. Do wniosku dołączył pismo z powiatowego urzędu pracy informujące, że na chwile obecną w bazie danych nie ma osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć.

Czy organ prowadzący powinien poprosić o kolejną informację z urzędu pracy w sierpniu i dopiero wyrazić zgodę? Kiedy (w jakim terminie) należy składać taki wniosek do organ prowadzącego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?