Czy jest obowiązek wykonania okresowych pomiarów emisji z instalacji do termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot gospodarczy złożył wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych (nowy kocioł o mocy 1,5 MW, w którym paliwo stanowią odpady: płyt wiórowych, pył, zrębki z cięcia, wiercenia, frezowania płyt wiórowych, które są kwalifikowane jako odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 03 01 05). Zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś., prowadzący nowo zbudowaną instalację jest obowiązany do wykonania wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

Jaki będzie obowiązek wykonania okresowych pomiarów emisji z tej instalacji?

Czy co najmniej dwa razy w roku - raz w sezonie zimowym (październik-marzec) i raz w sezonie letnim (kwiecień-wrzesień), a przez pierwszy rok eksploatacji co najmniej raz na trzy miesiące zgodnie z art. 147 ust. 1 p.o.ś. oraz § 2 ust. 6 pkt 1 i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7.09.2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji - dalej r.p.w.e.w.?

Czy zastosowanie dla ww. źródła będzie miał obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów tylko dwukrotnie w ciągu roku zgodnie z § 4 ust. 2 r.p.w.e.w. (spalane odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1d - odpady płyty wiórowej, które nie stanowią odpadu niebezpiecznego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX