Czy jest obowiązek przeprowadzenia aktualizacji wywiadu, gdy zmienił się dochód rodziny po 2 miesiącach od wydania decyzji dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina objęta została pomocą na okres 4 miesięcy. Pomoc została przyznana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Po 2 miesiącach od wydania decyzji zmienił się dochód rodziny, o czym rodzina poinformowała OPS.

Czy należy wypełnić druk aktualizacji wywiadu środowiskowego i zmienić decyzję?

Czy wystarczy sporządzenie notatki służbowej i na jej podstawie można dokonać zmiany decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX