Czy jest naruszeniem ustawy, realizacja zadania jako dostawy, gdy umowa jest bardziej umową na roboty budowlane, zawiera głownie zapisy związane z pracami budowlanymi potrzebnymi do realizacji zadania, w celu drobiazgowego zabezpieczenia interesu zamawiającego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zrealizowaliśmy postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie makiet z brązu na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Jest to zadanie realizowane ze środków unijnych. Ten wpis zobowiązuje wg. prawa budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę w celu zrealizowania, nawet takich prac jak dostawa z montażem. Uzyskanie tego pozwolenia z kolei wymusza stworzenie projektu budowlanego (Artykuł 39. ust 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków). Umowa na wykonanie makiet z brązu i ich montaż na obszarze Zespołu Staromiejskiego zawierała w odniesienia do projektów i pozwolenia na budowę, dlatego jest tam zapis o robotach budowlanych. Zgodnie z art. 27 ust. 1 oraz z samej definicji ustawowej dostawy (nabycie produktów, które są rzeczami ruchomymi wraz z ich instalacją i rozmieszczeniem) zamówienie było realizowane jako dostawa. Wykonawca w pracowni zrobił makiety i je zainstalował w wyznaczonym miejscu. Uznaliśmy, że jest to analogiczna sytuacja do montażu fotowoltaiki, gdzie opinia UZP mówi, że należy traktować to jako dostawę. Umowa natomiast zawierała sporo zapisów dot. robót budowlanych i głównie na nich się koncentruje (przygotowanie dok. projektowej, wykonanie robót niezbędnych, wykonanie makiet, nadzór autorski).

Czy jest naruszeniem ustawy, że realizowano proceduralnie zadanie jako dostawę, natomiast umowa jest bardziej umową na roboty budowlane, zawiera głownie zapisy związane z pracami budowlanymi potrzebnymi do realizacji zadania, w celu drobiazgowego zabezpieczenia interesu zamawiającego?

Opis szczegółowy przedmiotu dostawy zawiera dołączony do umowy PFU.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX