Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

U płatnika składek została przeprowadzona kontrola ZUS w okresie styczeń-luty 2020 r., podczas niej wykazano niezgodności w latach 2014 i 2015 w zgłoszeniach do ubezpieczeń osób pracujących na podstawie umowy zlecenia, którzy jak się okazało nie posiadali innych tytułów do ubezpieczeń w tamtym okresie oprócz zgłoszenia u wymienionego płatnika. W protokole pokontrolnym zostały wykazane wszystkie błędy wraz z poprawnymi naliczeniami składek (przypisami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP). Płatnik zapłacił całą wykazaną należność wobec ZUSu, a następnie zorientował się o prawdopodobnym przedawnieniu składek za 2014 r. (które były wymagalne w grudniu 2014 r. zatem okres przedawnienia zakończył się w grudniu 2019 r.).

Czy jest możliwość zwrotu zapłaconych składek zakładając, że nie został przerwany 5-letni bieg przedawnienia i składki za 2014 r. są faktycznie przedawnione?

Czy być może wpłacone kwoty zostały przekazane na przedawnione składki, które zostały wykazane w protokole pokontrolnym i nie ma możliwości ich zwrotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?