Czy jest możliwość wyłączenia osoby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwość wyłączenia osoby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w oparciu o przepisy art. 24 § 1 pkt 6 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

Na uzasadnienie tego punktu są twarde dowody.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX