Czy jest możliwość w technikum wyboru języka angielskiego jako drugiego rozszerzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczniowie w technikum czteroletnim od pierwszej klasy mają z góry przydzieloną matematykę jako pierwszy wybór przedmiotu rozszerzonego. Matematyka rozszerzona realizowana jest przez 180 godzin w całym cyklu nauczania. W klasie drugiej uczniowie wybierają sami drugi przedmiot jako drugie rozszerzenie w 240 godzinach (z przedmiotów określonych przez szkołę: fizyka, geografia i język angielski).

Czy jest możliwość w technikum wyboru języka angielskiego jako drugiego rozszerzenia, który jest z grupy przedmiotów rozszerzonych 180 godzin, kiedy drugi przedmiot powinien być realizowany w 240 godzinach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX