Czy jest możliwość sfinansowania ze środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - zadania... - OpenLEX

Czy jest możliwość sfinansowania ze środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - zadania obejmującego reintrodukcję fauny do środowiska naturalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwość sfinansowania ze środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - zadania obejmującego reintrodukcję fauny do środowiska naturalnego określone w art. 400a ust. 1 pkt 29 lub pkt 42 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. po podjęciu stosownej uchwały POŚ?

Chodzi o wsiedlenie do środowiska naturalnego danieli, bażantów i kuropatw. Jest możliwość uzyskania dotacji z WFOŚiGW na tego typu działania właśnie z programu "ochrona przyrody".

Czy podobnie można interpretować pkt 29 i sfinansować przedmiotowe zadanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX