Czy jest możliwość przyznania zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku, gdy osoba złoży odwołanie od orzeczenia odnośnie punktu 7?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można realizować wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy strona spełnia przesłanki do przyznania świadczenia, lecz oznajmiła, że złoży odwołanie do Powiatowego Centrum Orzekania o Niepełnosprawności od punktu 7, żeby otrzymać uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX