Czy jest możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobie sprawującej nadzór kuratorski nad niepełnosprawną osobą... - OpenLEX

Czy jest możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobie sprawującej nadzór kuratorski nad niepełnosprawną osobą pełnoletnią?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2020 r.

PYTANIE

Czy jest możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobie sprawującej nadzór kuratorski nad niepełnosprawną osobą pełnoletnią?

Pani, która do dnia osiągnięcia pełnoletności dziecka, stanowiła rodzinę zastępczą dla tej niepełnosprawnej osoby, w obecnej sytuacji zdecydowała się zrezygnować z pracy, aby podjąć się opieki nad wymagającą całodobowej uwagi pełnoletnią dziewczyną.

Zwróciła się do pracownika Ośrodka z zapytaniem, czy jest możliwość ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – w związku z rezygnacją z zatrudnienia w celu opieki nad osobą o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wśród osób uprawnionych do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne znajdują się:

- ojciec albo matka – zawsze tylko ta osoba, która sprawuje opiekę,

- opiekun faktyczny dziecka – zgodnie z art. 114 § 1 KRO przysposobić można tylko osobę małoletnią,

- osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną – posiadające z wymagającą opieki jednego wspólnego przodka,

- ostatnią grupą są osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby niepełnosprawnej.

Gdyby wziąć pod uwagę przepis art. 17 ust. 1a u.ś.r., który to rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia wskazując, iż osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki przysługuje wprawdzie to świadczenie, ale jedynie w przypadku, gdy spełnione są łącznie trzy warunki.

W danej sytuacji:

- rodzice osoby wymagającej opieki zostali pozbawieni praw rodzicielskich,

- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu – rodzeństwo jest małoletnie, a pełnoletnie nadal się uczy (osoba wymagająca opieki wraz z młodszym rodzeństwem trafiła kilkanaście lat temu do rodziny zastępczej niespokrewnionej), nie ma kontaktu z dziadkami osoby niepełnosprawnej,

- nie ma opiekuna faktycznego, ani osoby będącej spokrewnioną rodziną zastępczą.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX