Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Spółka podpisała umowę subwencji finansowej z PFR na 3,5 mln zł. Z założenia umowa jest wsparciem finansowym dla spółki w okresie 12 miesięcy. 1/2 subwencji będzie możliwa do umorzenia pod pewnymi warunkami. 1/4 jest względnie do zwrotu po dwunastu miesiącach. Czwarta część będzie umorzona w 100% pod warunkiem prowadzenia działalności przez 12 miesięcy od daty otrzymania subwencji. Podpisując umowę oświadczyliśmy, że przez 12 miesięcy będziemy prowadzić działalność gospodarczą. Rozliczenie wszelkich warunków nastąpi po 12 miesiącach. Subwencja wpłynęła pozytywnie na cash flow spółki, natomiast na moment obecny nie jest odzwierciedlona w wyniku finansowym.

Jeśli chodzi o tę czwartą część subwencji, czy możemy 1/12 z niej dopisywać w pozostałe przychody operacyjne w każdym miesiącu począwszy od pierwszego miesiąca, w którym subwencja została przyznana?

Pomogłoby to na bieżąco zmniejszyć straty spółki, a tym samym zachować obecne zatrudnienie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?