Czy jest możliwość obniżenia czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego na uprawę warzyw i owoców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wydzierżawia 100 osobom wydzielone części po 400 m2 z gruntu rolnego na uprawę warzyw i owoców do celów własnych (nie są to ogródki działkowe, choć tak wyglądają).

Czy jest możliwość obniżenia czynszu za dzierżawę ww. gruntu, jak uzasadnić wniosek o obniżenie czynszu?

Czy jest możliwość wydzierżawienia osobie wnioskującej o dzierżawę na okres powyżej 3 ww. nieruchomości bezprzetargowo, skoro ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. przewiduje tylko kilka przypadków mówiących o bezprzetargowej formie wydzierżawienia nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access