Czy jest możliwe złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wcześniejsze zaszyfrowanie jej na platformie miniPortal?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwe złożenie oferty przez e-mail (poczta elektroniczna) poprzez wcześniejsze zaszyfrowanie jej na platformie miniPortal?

Poprzez profil zaufany nie było możliwości złożenia oferty ze względu na zaistniałą awarię systemu. Wykonawca w taki sposób wniósł ofertę, a miała być przez miniPortal i cała procedura z tym związana. Teraz wykonawca wniósł sprzeciw i postuluje o rozszyfrowanie oferty i uwzględnienie jej w postępowaniu przetargowym.

Czy możliwe jest rozszyfrowanie oferty w taki sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX