Czy jest możliwe zawarcie umowy na świadczenie usług pomiędzy spółką komandytową, a spółką z o.o. (komplemenatariuszem w spółce... - OpenLEX

Czy jest możliwe zawarcie umowy na świadczenie usług pomiędzy spółką komandytową, a spółką z o.o. (komplemenatariuszem w spółce z o.o.)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednym ze wspólników spółki komandytowej jest spółka z o.o. (komplementariusz).

Czy dopuszczalne jest zawarcie pomiędzy tymi spółkami umowy, porozumienia na mocy którego spółka z o.o. świadczyć będzie na rzecz spółki komandytowej usługi w zakresie obsługi logistycznej i administracyjnej potwierdzane comiesięcznymi fakturami VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?