Czy jest możliwe zatrudnienie pracownika socjalnego na 1/4 etatu na czas określony 2 lat, z możliwością powrotu do pełnego... - OpenLEX

Czy jest możliwe zatrudnienie pracownika socjalnego na 1/4 etatu na czas określony 2 lat, z możliwością powrotu do pełnego etatu w DDPEiR w razie nieprzedłużenia umowy z OPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek chce zatrudnić pracownika socjalnego na 1/4 etatu na czas określony do przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Pracownik ten jest zatrudniony w Dziennym Domu Pobytu Emerytów i Rencistów na pełen etat na czas nieokreślony, w wyniku zmiany będzie zatrudniony na czas nieokreślony na 3/4 w DDPEiR.

W jakiej formie dokonać zmiany umowy, aneks/porozumienie?

Czy jest możliwe zatrudnienie w ośrodku na 1/4 etatu na czas określony 2 lat, z możliwością powrotu do pełnego etatu w DDPEiR w razie nieprzedłużenia umowy z ośrodkiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX