Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2011 r.

PYTANIE

Urząd skarbowy żąda od rolników przechodzących na VAT przedkładania różnych oryginalnych dokumentów do wglądu, z których sporządza odpisy dla swoich potrzeb. Dokumentami tymi są np.: dowód opłaty rejestracyjnej na VAT, umowa rachunku bankowego, tytuł własności gospodarstwa rolnego (akt notarialny) itp. W przypadku zakupu środka trwałego domaga się do wglądu oryginału faktury zakupu.

Czy ww. dokumenty mogą być zastąpione odpisami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez mojego pełnomocnika doradcę podatkowego, co pozwoliłoby uniknąć uciążliwych dojazdów do urzędu, a sprawę załatwić drogą pocztową?

Jakie inne dokumenty może poświadczać za zgodność z oryginałem doradca podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?