Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Elektrociepłownia nasza składa się z dwóch instalacji:

1. Kotła WP 120 o mocy 125 MW produkującego ciepło (praca w grudniu, styczniu, lutym) podłączonego do emitora o wysokości 150 m.

2. Dwóch kotłów WR-25 o mocy 35 MW produkujących ciepło i jednego kotła OR-50 o mocy 40 MW produkującego ciepło i energię elektryczną w układzie wysokosprawnej kogeneracji.

Wszystkie kotły (2xWR i OR) podłączone są do jednego emitora o wysokości 100 m. Obie instalacje objęte są derogacją ciepłowniczą na podstawie art. 146b ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) – dalej p.o.ś.

Czy jest możliwe założenie, że źródło WP 120 i źródło WR-25 byłyby źródłami szczytowymi pracującymi 500 godzin, czy 1500 godzin na podstawie konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania?

Jakie dopuszczalne emisje obowiązywałyby te kotły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?