Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2010 r.

PYTANIE

Mamy decyzję niemieckiego sądu z kwietnia 2005 r. o otwarciu postępowania upadłościowego naszego niemieckiego kontrahenta. W 2006 r. otrzymaliśmy interpretację naszego urzędu skarbowego o braku możliwości zaliczenia odpisów aktualizujących (chodziło o wierzytelności z 2004 r.) do kosztów uzyskania przychodów - z powodu braku wszystkich przesłanek (wg urzędu konieczne było dodatkowo wykazanie, że nastąpiło wykreślenie dłużnika z ewidencji działalności gospodarczej albo że wszczęto postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu). Nie otrzymaliśmy takiego dokumentu (niemiecki sąd nie wyda przecież takiego postanowienia) i w związku z tym nie zaliczyliśmy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. niezapłaconych należności ani odpisów aktualizacyjnych z roku 2004 do kosztów uzyskania przychodów. Obawiamy się, że w ogóle nie uzyskamy innych kwitów i sprawa się przedawni, a firma poniesie stratę.

Czy rzeczywiście posiadane dowody są niewystarczające dla zaliczenia w koszty tych niezapłaconych wierzytelności i jak skutecznie zrealizować nasze prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?