Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka chce wprowadzić w systemie księgowym nowe rozwiązanie, które będzie miało jednocześnie funkcjonalność służącą do rozliczania wykonanych usług. W sytuacji kiedy usługa zostanie wykonana, Spółka wystawi fakturę. Może jednak się zdarzyć, że po wystawieniu faktury zajdzie konieczność poprawy rozliczenia dla danej usługi, np. trzeba będzie poprawić w systemie informację o miejscu jej wykonania. Aby to zostało dokonane w systemie, konieczne będzie skorygowanie do 0 pierwotnie wystawionej faktury, a następnie wygenerowanie nowego rozliczenia i na tej podstawie ponowne zafakturowanie usługi w kwocie tej samej jaka widnieje na pierwotnie wystawionej fakturze.

Czy jeśli nie zachodzi żadna z przesłanek z art. 106j u.p.t.u., to jest możliwe wystawienie faktury korygującej zerującej fakturę pierwotną i następnie ponowne wystawienie faktury na wartość taką sama jak na pierwotnej fakturze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?