Czy jest możliwe wykreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola? - OpenLEX

Czy jest możliwe wykreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko zostało przyjęte do przedszkola pomimo zamieszkania poza terenem gminy - rodzice we wniosku wpisali nieprawdziwe dane dotyczące miejsca zamieszkania. Czy jest możliwe i na jakiej podstawie wykreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola? Czy przyjęcie na podstawie fałszywych danych jest obowiązujące?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX