Czy jest możliwe wydanie decyzji wz na działce planowanej do zabudowy, jeżeli działka znajduje się w ustanowionym obszarze aglomeracji ściekowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwe wydanie decyzji o warunkach zabudowy na działce planowanej do zabudowy budynkiem rekreacji indywidualnej, jeżeli działka znajduje się w ustanowionym obszarze aglomeracji ściekowej, ale nie ma możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej?

Wnioskujący chce wybudować zbiornik bezodpływowy.

Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami dotyczącymi obszaru aglomeracji?

Jeżeli nie, to jaka podstawa prawna obliguje do wydania odmownej decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX