Czy jest możliwe uchylenie decyzji przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją ze stycznia 2018 r. zostały przyznane stronie na podstawie ustawy o pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla osób z zaburzeniami psychicznymi na okres od 01-02-2018 r. do 31-12-2018 r. Przed wydaniem ww. decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił, że poszukuje osoby do wykonywania ww. usług, po czym wpłynęła oferta, na podstawie której zawarto umowę zlecenie z osobą na wykonywanie powyższych usług na okres od 01-02-2018 r. do 31-12-2018 r. Osoba ta wypowiedziała ww. umowę od 01-11-2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej podjął kolejne staranie w celu zatrudnienia innej osoby, jednakże nie wpłynęła w wyznaczonym terminie żadna oferta.

Wobec powyższego, czy jest możliwe uchylenie decyzji przyznającej stronie powyższe usługi?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej, prosimy o jej wskazanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX