Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 marca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.z.p.z.c., oraz z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o czym mowa w art. 15zzc u.s.r.z.p.z.c.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?