Nowość Czy jest możliwe przeniesienie na wyższe stanowisko w niepełnym wymiarze etatu przy zachowaniu pozostałej części etatu na dotychczasowym stanowisku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwe awansowanie pracownika samorządowego w części etatu?

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat. Pracodawca chce awansować pracownika w części etatu, a mianowicie w 1/8 etatu awans za zgodą pracownika na stanowisko zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego i w pozostałych 7/8 etatu główny specjalista.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX