Czy jest możliwe dobrowolne ujęcie wydatku w koszty, które podatnik ponosi w celu zakupu materiałów do budowy domów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (KPiR, VAT) zajmuje się budową domów jednorodzinnych do sprzedaży.

Czy jest możliwe dobrowolne ujęcie kosztów, które podatnik ponosi w celu zakupu materiałów do budowy domów?

Jedna metoda to buforowanie kosztów aż do momentu sprzedaży wybudowanego domu (w tej metodzie koszt powstaje w dacie przychodu), a druga metoda - ujmowanie na bieżąco w ciężar kosztów wydatków w dacie ich poniesienia (art. 22 ust. 6 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.).

Czy podatnicy (deweloperzy) mogą dobrowolnie wybrać jedną z tych dwóch metod?

Czy zakup gruntu - towaru, w metodzie ujmowania kosztów na bieżąco, może być kosztem podatkowym w dacie jego zakupu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access