Czy jest możliwe, aby organ prowadzący przy współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli zapewnił na czas trwania dłuższego strajku opiekę świetlicową dla dzieci i najmłodszych uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwe, aby organ prowadzący przy współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli zapewnił na czas trwania dłuższego strajku opiekę świetlicową dla dzieci i najmłodszych uczniów w wyznaczonej jednej szkole i jednym przedszkolu? Prawdopodobnie w całej miejscowości strajkować będzie ok. 90% nauczycieli, czy pozostałych 10% nauczycieli można przenieść na podst. art. 18 ust. 1 KN na czas strajku do innej szkoły, przedszkola aby zabezpieczyć taką świetlicę, opiekę dla uczniów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access