Czy jest możliwa wycinka drzew na terenach OCHK na działce osoby fizycznej, u której rosną sosny samosiejki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie objętym obszarem chronionego krajobrazu nie można niszczyć śródpolnych zadrzewień. Według rekomendacji GDOŚ śródpolne zadrzewienie jest to obszar zadrzewień, które znajdują się wśród pól utrzymywanych pod produkcją rolną.

Czy jest możliwa wycinka drzew na terenach OCHK na działce osoby fizycznej, u której rosną sosny samosiejki (brak podstawowych składników lasu tj. runo, podszyt)?

Działka nie jest użytkowana rolniczo. Działka zewidencjonowana jest jako Bp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX