Czy jest możliwa lokalizacja części opisanej w projekcie budowlanym jako część podziemna, która będzie dochodzić jedną ścianą do granicy działki budowlanej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwa lokalizacja części opisanej w projekcie budowlanym jako część podziemna, która będzie dochodzić jedną ścianą do granicy działki budowlanej?

Od frontu natomiast będzie znajdował się wjazd do garażu. Część opisana w projekcie jako część podziemna będzie niewidoczna z 3 stron, natomiast od frontu będzie znajdował się wjazd do garażu pochylnią.

Czy jest możliwe zastosowanie w tej sytuacji § 12 ust. 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.?

Czy sformułowanie w tym punkcie: znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, oznacza teren znajdujący z każdej strony budynku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX