Czy jest konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczniów, czy jest to udostępnienie danych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wymiana danych osobowych w porozumieniu do dożywiania.

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z uchwałą nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zawiera porozumienie ze szkołami w celu zabezpieczenia posiłków dla dzieci i dochodzi do wymiany danych osobowych uczniów, którzy potrzebują takiej formy wsparcia.

My jako ośrodek przekazujemy listę dzieci, które są objęte pomocą, szkoła posługuje się tą listą, ale nie przekazujemy innych danych niż posiada szkoła, tj. imię i nazwisko dziecka, matki oraz adres zamieszkania.

Czy jest konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczniów, czy jest to udostępnienie danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX