Czy jest konieczność umieszczania etykiety na beczce z emulsją - kod odpadu 12 01 09?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest konieczność umieszczania etykiety na beczce powyżej 5 l z emulsją - kod odpadu 12 01 09 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów - dalej r.s.w.m.o.?

Zgodnie z rozporządzeniem oleje odpadowe są wykluczone z etykietowania.

Czy emulsje też należy wykluczyć czy jednak oznakować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX