Czy jest konieczność przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego u krewnych w linii prostej, np. dziadków, jeśli rodzic ubiega się o SUO na rzecz nieletniego dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest konieczność przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego u krewnych w linii prostej, np. dziadków, jeśli rodzic ubiega się o SUO na rzecz nieletniego dziecka, na podstawie art. 103 u.p.s.?

Rodzina nie korzysta z innych form pomocy i ponosi częściową odpłatność za SUO. Do tej pory nie robiliśmy alimentacji do SUO, tylko do usług zwykłych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX