Czy jest konieczne zawarcie w umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy zapisu na temat dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest bezwzględnie konieczne, zgodnie z art. 151 § 5 k.p., zawarcie w umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy zapisu na temat dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 § 1?

Pracodawca nie zamierza zlecać temu pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Czy mimo to, jest konieczne zawarcie tej klauzuli w umowie o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX