Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie w zakresie funduszu rekultywacyjnego. Właściciel składowiska odpadów na czas wykonania rekultywacji składowiska odpadów użyczył ten teren innemu podmiotowi na potrzeby wykonania rekultywacji z udziałem środków - dofinansowania z UE - oraz na okres trwania projektu, tj. 5 lat. Po tym czasie składowisko wraca do właściciela terenu i to on będzie ponosił dalej koszty fazy poeksploatacyjnej składowiska, tj. nadzoru, monitoringu i inne.

Czy właściciel składowiska musi przekazać fundusz rekultywacyjny od razu po zamknięciu składowiska podmiotowi realizującemu rekultywację, czy może te środki przetrzymać na okres późniejszy, tj. po 5 latach po wykonaniu rekultywacji składowiska? Czy jest jasno określony termin uruchomienia funduszu rekultywacyjnego?

Czy z chwilą zamknięcia składowiska odpadów, czy też np. po 5 latach od daty zamknięcia składowiska - oczywiście na cele związane z fazą poeksploatacyjną, tj. monitoring, nadzór itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?