Czy jest jakiś termin na wydanie decyzji, nakładający karę za nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach komunalnych? - OpenLEX

Czy jest jakiś termin na wydanie decyzji, nakładający karę za nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach komunalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest jakiś termin na wydanie decyzji, nakładający karę za nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach komunalnych?

Czy jest jakiś termin przedawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX