Nowość Czy jest dopuszczalne umieszczenia na jednym słupku w układzie pionowym 2 znaków zakazu i 1 znaku ostrzegawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest dopuszczalne umieszczenia na jednym słupku w układzie pionowym 2 znaków zakazu i 1 znaku ostrzegawczego tj. A-14+B-25+B-33?

Czy tylko jest to dopuszczalne w układzie mieszanym?

Czy przykłady umieszczenia 3 znaków w układzie pionowym i mieszanym na rysunkach zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – dalej r.w.t.z.s.d. są katalogiem zamkniętym nie pozwalającym na ich modyfikację skoro np. umieszczenie 3 znaków ostrzegawczych może być w układzie i pionowym i poziomym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX