Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik na podstawie faktury PROFORMA zapłacił część pieniędzy (kwota powyżej 15 tys. zł) za dostawę towaru wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u. Sprzedawca wystawił zaliczkę do otrzymanej części kwoty wpisując mechanizm podzielonej płatności.

Następnie po dokonaniu dostawy wstawił fakturę na całość dostawy pomniejszając ją o ww. zaliczkę, cały VAT wynikający z transakcji opłaciliśmy metodą podzielonej płatności, ale na podstawie faktury końcowej.

Jakie sankcje mogą nam grozić z tego tytułu, gdy mamy pewność że kontrahent zapłacił VAT, a my zapłaciliśmy całość VAT MPP jedynym wykroczeniem było, to że część VAT przypadającą na zaliczkę zapłaciliśmy dopiero w oparciu o fakturę końcową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?