Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie art. 15g ust. 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wynagrodzenie należne pracownikowi po obniżeniu wymiaru czasu pracy "nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy".

Czy sformułowanie "z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy" dotyczy wymiaru czasu sprzed jego obniżenia czy po jego obniżeniu?

Czy jeśli wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy odpowiadało wynagrodzeniu minimalnemu (2600 brutto), to czy po obniżeniu wymiaru czasu pracy pracownik może otrzymywać odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie minimalne (czyli np. przy obniżeniu wymiaru czasu pracy do 4/5 etatu pracownik będzie zarabiał 2080 zł brutto)?

Czy pracodawca może zmniejszyć wymiar czasu pracy do 4/5 etatu, jednocześnie zostawiając bez zmian wynagrodzenie pracownika (przed zmniejszeniem wymiaru czasu pracy i po zmniejszeniu pracownik zarabia tyle samo - 2600 zł brutto) i jednocześnie starać się o dofinansowanie na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?