Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka jest własnością gminy, wspólnota mieszkaniowa dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości w postaci umowy użyczenia.

Czy również w takim przypadku, gdy członkami wspólnoty nie są użytkownicy wieczyści danej nieruchomości, oświadczenie, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p., zastępuje zgodę właściciela na usunięcie drzewa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?