Czy jeśli starosta przekazuje dane osobowe sprawdzanej osoby konsulatowi państwa spoza UE (państwo trzecie), na adres placówki na terytorium RP, to należy uznać, że przekazuje dane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta, aby wydać polskie prawo jazdy osobie na podstawie posiadanego prawa jazdy wydanego w innym państwie musi zgodnie z przepisami sprawdzić jego autentyczność.

Czy jeśli starosta przekazuje dane osobowe sprawdzanej osoby konsulatowi państwa spoza UE (państwo trzecie), na adres placówki na terytorium RP, to należy uznać, że przekazuje dane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO? Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 18.04.1961 r. (art. 2 oraz 3) teren ambasad (a w tym również konsulatów) nie należy do państwa, które dana ambasada reprezentuje. Terytorium ambasad jest terytorium państwa przyjmującego misję dyplomatyczną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX