Czy jeśli spółka X, która uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę oraz jego zmianie, następnie została przekształcona w spółkę... - OpenLEX

Czy jeśli spółka X, która uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę oraz jego zmianie, następnie została przekształcona w spółkę Y, to powinna wystąpić o zmianę adresata decyzji pb?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor spółka X uzyskał decyzję nr 1 o pozwoleniu na budowę. Następnie inwestor X uzyskał decyzję nr 2 o zmianie pozwolenia na budowę poprzez zatwierdzenie aneksu do projektu budowlanego. Następnie spółka Y (poprzez przekształcenie spółki X na Y na podstawie art. 551 kodeksu spółek handlowych) złożyła wniosek o zmianę decyzji nr 2 (zmieniająca pozwolenie na budowę) w zakresie zmiany nazwy inwestora z X na Y.

Czy spółka Y powinna dodatkowo wystąpić o zmianę adresata w decyzji nr 1 (pozwolenie na budowę), gdyż jest to decyzja pierwotna podstawowa, czy wystarczy wystąpić jedynie o zmianę decyzji nr 2 w tym zakresie (jest to istotne ze względu na późniejsze złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie inwestycji)?

Czy istnieje w ogóle potrzeba wnioskowania o zmianę adresata decyzji, jeżeli i tak obecna spółka Y przejęła schedę po poprzedniej X, razem ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi w myśl art. 553 § 2 k.s.h.?

Czy w tym przypadku organ administracji może umorzyć postępowanie administracyjne, czy w myśl art. 155 k.p.a. procedować w celu zmiany adresata decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX