Czy jeśli spełniamy warunki techniczne, to bez zmian w Pozwoleniu Zintegrowanym możemy wydzielić miejsce na magazynowanie... - OpenLEX

Czy jeśli spełniamy warunki techniczne, to bez zmian w Pozwoleniu Zintegrowanym możemy wydzielić miejsce na magazynowanie zatrzymanych transportów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadamy Instalację Komunalną objętą pozwoleniem zintegrowanym. Pozwolenie zintegrowane obejmuje w całości teren Instalacji. Chcielibyśmy udostępnić miejsce do magazynowania zatrzymanych transportów (kierowanych np. przez WIOŚ).

Czy jeśli spełniamy warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 13.11.2012 w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1293) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742), to bez zmian w Pozwoleniu możemy wydzielić miejsce na magazynowanie zatrzymanych transportów?

Czy musimy zmieniać Pozwolenie (najnowsza zmiana z 2020 r.), operat PPOŻ oraz DUŚ?

Czy udostępnienie placu na magazynowanie zatrzymanych transportów wymaga dodatkowych decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX