Czy, jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem, a miejsce jego pobytu jest u ojca, matkę należy zaliczać do składu rodziny? - OpenLEX

Czy, jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem, a miejsce jego pobytu jest u ojca, matkę należy zaliczać do składu rodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 lipca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2016 r.

PYTANIE

Czy matka dziecka, którego miejsce pobytu zostało ustalone jako każdorazowe miejsce zamieszkania ojca powinna być wliczona do składu rodziny przy wniosku ojca o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

Nieformalny związek ojca i matki dziecka zakończył się w 2013 r., rodzice żyją w rozłączeniu. Obecnie toczy się postępowanie o ustalenie miejsca pobytu dziecka, w toku którego zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu, zgodnie z którym na czas trwania postępowania ustalono miejsce pobytu dziecka u ojca, ponadto zniesiono obowiązek alimentacyjny ojca wobec dziecka. Ojciec dziecka złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, zamieszkujące z nim i pozostające na jego utrzymaniu, a więc dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty 800 zł w przeliczeniu na osobę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX