Czy jeśli rada gminy do 6 września 2020 r. nie podejmie uchwały dostosowującej stawki opłat do ww. przepisów, stawki określone... - OpenLEX

Czy jeśli rada gminy do 6 września 2020 r. nie podejmie uchwały dostosowującej stawki opłat do ww. przepisów, stawki określone w ustawie będą obowiązywać "bezpośrednio" nawet bez uchwały rady gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2020 r.

PYTANIE

Czy maksymalna stawka opłat za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych określona w art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – dalej u.u.c.p.g. dotyczy tylko opłat ponoszonych na rzecz gminy w ramach tzw. systemu gminnego - czy także stawek wynagrodzenia określonego w indywidualnych umowach cywilnoprawnych tzw. komercyjnych zawieranych przez właścicieli nieruchomości, które nie są objęte systemem gminnym?

Jak się to ma do zasady swobody umów oraz do faktu, że stawka 54,18 zł brutto za pojemnik 1100 l nie pokrywa nawet kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania tych odpadów?

Czy jeśli rada gminy do 6 września 2020 r. nie podejmie uchwały dostosowującej stawki opłat do ww. przepisów (nie będzie obowiązywać na terenie gminy żadna uchwała albo będzie obowiązywać uchwała przewidująca stawki wyższe), stawki określone w ustawie będą obowiązywać "bezpośrednio" nawet bez uchwały rady gminy?

Jakie będą skutki ww. przepisów odnośnie do umów komercyjnych, jeżeli w ich treści strony określiły wyższe stawki wynagrodzenia z tytułu odbioru odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?