Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca posiada koncesję starosty na wydobywanie kopaliny ze złoża. Niemniej jednak dokonał on wydobycia kopaliny poza obszarem górniczym, na terenie przylegającym do obszaru górniczego, stanowiącym jego własność.

Czy w takim przypadku mamy do czynienia z wydobyciem kopaliny bez koncesji, czy z rażącym naruszeniem warunków koncesji? Jakie opłaty starosta powinien nałożyć na przedsiębiorcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?