Czy jeśli pracownik umiera po wyczerpaniu okresu do zasiłkowego, to jego rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywał na długotrwałym zasiłku chorobowym. Na 2 miesiące przed końcem okresu zasiłkowego złożył wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Dnia 17 sierpnia 2010 r. skończył się pracownikowi okres zasiłkowy. W dniu 21 sierpnia 2010 r. pracownik zmarł. Zakład pracy wystawił świadectwo pracy, w którym wskazał, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na skutek śmierci pracownika. W dniu wystawienia świadectwa pracy zakład przypuszczał, że po wyczerpaniu okresu zasiłkowego zmarłemu pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Do naszego zakładu nie przyszła jednak żadna informacja na temat świadczenia rehabilitacyjnego, ponadto dowiedzieliśmy się, że ZUS po wyczerpaniu okresu zasiłkowego orzekł względem pracownika całkowitą niezdolność do pracy na okres dwóch lat. Po śmierci pracownika córka złożyła wniosek do ZUS o nadanie prawa do renty. ZUS rentę przyznał i wypłacił (za trzy dni od 18 do 20 sierpnia 2010 r.).

1. Czy należy się uprawnionemu członkowi rodziny odprawa rentowa po zmarłym pracowniku?

2. Czy należy dokonać korekty świadectwa pracy, wskazując że rozwiązanie stosunku pracy zostało spowodowane przejściem pracownika na rentę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access