Czy jeśli podmiot leczniczy prowadzi jednocześnie szpital (45 łóżek) i zakład opiekuńczo leczniczy (45 łóżek), to powinien utworzyć jedną aptekę szpitalną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spzoz prowadzi jednocześnie szpital (45 łóżek) i zakład opiekuńczo leczniczy (45 łóżek).

Czy szpital i zol powinny mieć oddzielne apteki szpitalne (działy farmacji), każdą obsługującą dany podmiot czy może być jedna apteka (dział farmacji) dla obydwu jednostek?

Jeżeli jest możliwość prowadzenia jednego działu farmacji dla obydwu jednostek, to jakie są minimalne wymagania dotyczące zatrudnionych pracowników - farmaceutów, tj. czy może w nim pracować jeden farmaceuta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX