Czy jeśli nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste zostanie zabudowana budynkiem mieszkalnym dopiero po 1.01.2019... - OpenLEX

Czy jeśli nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste zostanie zabudowana budynkiem mieszkalnym dopiero po 1.01.2019 r., również zostanie przekształcona z mocy prawa w prawo własności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste zostanie zabudowana budynkiem mieszkalnym dopiero po 1.01.2019 r., również zostanie przekształcona z mocy prawa w prawo własności na podstawie ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916) – dalej u.p.p.u.w.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?